Our source of knowledge is

           PCB experience since 1975

COVID-19 Information (2020-08-17)


Hur påverkar pandemin transporter av mönsterkort?

Globalt är flygtrafiken fortsatt påverkad av Covid-19, men de större störningarna
sker i frakter från Asien till Nord/ sydamerika. Detta beror i första hand på de stora
volymer PPE (personal protection equipment) som transporteras till dessa områden.
Sammantaget ökade den globala flygtrafiken i juli med fler och fler flygbolag som
återupptog flygningar när många länder i Europa öppnade upp sina samhällen.
Även om detta är en tydlig trend förväntas den fortsätta att vara en långsam och
gradvis återhämtning förväntas under resten av 2020. Och eftersom efterfrågan är
lägre än normalt kommer vi fortsatt se en påverkan på priserna.


Fabriker och PCB i Kina
Våra fabriker i Kina är tillbaka i normal kapacitet. Både beträffande volymer
och prototypserier. Vilket gör att vi i stort sett ser normala leveranstider.


Tillverkning av PCB i Europa
För prototyper tillverkade inom Eu och för pastastenciler är vi uppe i full kapacitet
och ingen påverkan på frakt och omloppstider förekommer.