Our source of knowledge is

           PCB experience since 1975

Layout / Design

Mönsterklasser representerar kortets komplexitet och påverkar därför priset.
Ju högre klass kortet har, desto högre kostnad att tillverka det. Tyvärr är det ej
praktiskt möjligt att presentera kostnadsökning i siffror då vi helst vill ha full
tillgång till hela tillverkningsunderlaget för att kunna göra en rimlig bedömning.
T.ex. ett till ytan stort kort med 150 µm ledare kan vara mer komplext än ett
litet kort med endast en 125 µm ledare. De flesta fabrikertillverkar idag mönsterkort
till standardpris i klass M6. OBS, alla måttuppgifter i µm (microns).

 Mönsterklasser  M5  M6  M7  M8  M9  
 Krage, borrhål -mönster ytterlager pad   >200   >165   >140   >125   >100   A
 Krage, borrhål -mönster innerlager pad   >150   >140   >125   >100   >75   B
 Ledarebredd -inner -ytterlager   >200   >150   >125   >100   >75   C
 Isolation inner -ytterlager   >200   >150   >125   >100   >75   D
 Isolation -innerlager främmande nät   >355   >300   >250   >200   >190   E
 Frigång lödmask -lödyta   >100   >90   >75   >50   >50   F


 

 Mönsterklasser, grafiskt per mätpunkt:

Hole from side          Hole from top