Our source of knowledge is

           PCB experience since 1975

Offert Online

 

Företag:
Förnamn:
Efternamn:
E-postadress:
Partnummer:
Storlek X i mm:

Storlek Y i mm:
Antal kort:
Antal lager:
Tjocklek:
Koppartjocklek:
Material:
Ytbehandling:


Villkor

  • Deadline 11:00 alla onsdagar under normala förhållanden.
  • Leverans, 9 arbetsdagar senare
  • Multi-Teknik väljer uppbyggnad
  • Ej panel, eller fler kort i samma underlag
  • Eltest ingår
  • Grön lödmask ingår
  • Ett vitt komptryck ingår
  • Toleranser enligt IPC Klass II
  • Multi-Teknik avgör från fall till fall om udda kortegenskaper tillåts
  • Total efterfrågad maxyta 0,21 m2. Kortets längsta mått max 480 mm