Our source of knowledge is

           PCB experience since 1975

PCB Structures

I menyn till vänster kan du välja kalkylator.
De siffror som returneras av dessa skall endast tas som en vägledning.
Multi-Teknik kommer inte att hållas ansvariga för eventuella missöden
eller förlust, vare sig direkta eller indirekta, som kan uppstå som en följd
av att förlita sig på beräkningsresultaten.


Calculators on this page are used with permission from "Mantaro PSD".
Visit http://www.mantaro.com