Our source of knowledge is

           PCB experience since 1975

Vad vi gör

- Vi levererar mönsterkort.

- Vi gör full produktionsberedning i Sverige enligt rutiner från vår egen produktion.

- Vi gör egen kontroll av varje order inför alla leveranser i våra laboratorium.

- Vi utvärderar, kontrollerar och betygsättar fabriker för mönsterkort.

- Vi erbjuder designförslag och rekommendationer.

- Vi utför certifieringar enligt IPC

- Vi erbjuder skräddarsydda tekniska seminerier

- Vi lagerför mönsterkort för att anpassa till ert aktuella produktionsflöde.