AUTOMATISK ÅTERKOPPLING

Genom Multi-Tekniks unika sätt att arbeta har vi möjlighet att ge våra kunder och fabriker löpande feedback på design och produktionsteknik. Genom CAM återmatas information till kund vilket möjliggör nya inställningar i kundens CAD. Genom kvalitetskontrollen återmatas avvikelser och förbättringar direkt till fabriken. Då detta arbete sker per automatik och löpande, styrs våra kunder och fabriker mot bättre kvalitet.