FABRIKSUTVÄRDERING

Att välja rätt fabrik för tillverkning av mönsterkort kräver egen erfarenhet av mönsterkortstillverkning, Multi-Teknik har utarbetat ett eget program för utvärdering och betygsättning av våra fabriker. Systemet bygger på kontinuerlig insamling av data från våra fabriker samt för alla leveranser som sker allt från införande av ny fabrik till löpande audits på plats. I vår utvärderingsprocess kontrolleras bl.a ekonomi, teknik, miljö, arbetsmiljö, kompetens och inte minst kvalitet och leveransprecision.