COVID-19 INFORMATION (2020-11-10)

Hur påverkar pandemin transporter av mönsterkort?
Flygtrafiken är fortsatt påverkad av Covid-19, men de större störningarna
vi ser beror på lanseringar av smartphones och produkter som förväntas under
black friday. Fortsatt finns stora volymer PPE (personal protection equipment)
som krävs i och med den andra våg av pandemi som uppstått i främst Europa.
Vi har dock nyligen, slutit nytt avtal om allokerade frakter, så att vi säkrar
våra behov.

Fabriker och PCB i Kina
Våra fabriker i Kina är fortsatt i normal kapacitet. Både beträffande volymer
och prototypserier. Vilket gör att vi i stort sett ser normala leveranstider.
Den här tiden på året börjar planeringen inför det kinesiska nyåret och det
är en bra idé att se över sina behov inför våren redan nu.

Tillverkning av PCB i Europa
För prototyper tillverkade inom Eu och för pastastenciler har full kapacitet
och ingen påverkan på frakt och omloppstider förekommer.