VAD VI GÖR

– Vi levererar mönsterkort.

– Vi gör full produktionsberedning i Sverige enligt rutiner från vår egen produktion.

– Vi gör egen kontroll av varje order inför alla leveranser i våra laboratorium.

– Vi utvärderar, kontrollerar och betygsättar fabriker för mönsterkort.

– Vi erbjuder designförslag och rekommendationer.

– Vi utför certifieringar enligt IPC

– Vi erbjuder skräddarsydda tekniska seminerier

– Vi lagerför mönsterkort för att anpassa till ert aktuella produktionsflöde.