X-out

Komplicerade frågor tenderar att bli långlivade. Frågan om ”x-outs” är en sådan. Enkelt förklarat, x-outs är underkända, men markerade mönsterkort på en monteringspanel när den levereras till montören. Givetvis betalar man inte för dessa kort, men de kan orsaka problem och merarbete hos vissa kretskortstillverkare. Många tillåter därför inte paneler där det ingår x-outs. Som etablerad leverantör, och tidigare tillverkare av mönsterkort, är det något vi många gånger haft tillfälle att reflektera över. Vi ger här vår syn på saken och med det kanske också väcka en konstruktiv debatt.


NACKDELAR MED X-OUTS:
Monteringsmaskiner som inte klarar x-outs
En del maskiner hanterar inte x-outs och kräver separat programmering för varje panel som innehåller x-outs. Med åren har detta sakta blivit ett mindre problem, men många ser ändå ett merarbete med hanteringen.

Sorteringsbekymmer
Det blir en separat hantering av de paneler som innehåller x-outs. Ofta förpackadei separata vakuumförpackningar. En del fabriker gör tyvärr inte detta. Och orsakar därför det extra momentet att sortera panelerna. 

Kan närliggande kort kan vara på gränsen till underkända?
Det kan anses vara det tyngsta argumentet. Det finns definitivt en rimlighet i detta. Dock måste man ta hänsyn till VAD som är orsaken till att kortet blivit underkänt. Är det en fel som härstammar från en process som kan påverka hela panelen generellt? Om felet tex. beror på för låg hålplätering, kan man anta att hålpläteringen är tveksam i alla kort på hela panelen. Däremot ett fingeravtryck som gjort ytbehandlingen obrukbar på ett kort, betyder inteper automatik att alla kort har samma fel på panelen.

Dyrare frakt
X-outs på panelen debiteras inte och det totala antalet beställda kort levereras ändå.Vilket innebär att man måste frakta de underkända korten till kunden, som betalar frakt för totalvikt. I alla fall i teorin, blir det en dyrare frakt. Givetvis beroende på om frakten är inräknade i kortpriset eller inte.

Sättet att markera x-out kan påverka produktionen
Detta har länge varit en svår nöt att knäcka. Det finns nämligen inget enkelt och hållbart system föratt märka x-outs som samtidigt inte skapar andra problem. Det vanligaste, är att man helt enkelt markerar med ett kryss på de kort som är underkända med en sprit- eller tuschpenna. Tyvärr har de ibland ett tusch som kan lösa upp sig av flussmedel, rengöringsmedel eller lack och orsaka skador på kort intill. Det finns även små självhäftande lappar för att markera x-outs, men dessa kan lossna och orsaka problem. En ovanlig men dålig metod är att fabriken borrar ett stort hål i det underkända kortet, men detta är nog den sämsta metoden, då pastan vid pastatryckningen landar i hålet och kladdar. En riktigt resistent tuschpenna är än så länge det minst dåliga alternativet att märka med.  


FÖRDELAR MED ATT TILLÅTA X-OUTS:

Billigare kort
Enkla eller andra standardkort, som är relativt stora och ligger ganska få per panelblir sällan dyrare om man kräver ”no x-outs”, men om det blir det fler kort per panel, och om korten är mer avancerade kan det kosta från 10% och uppåt för ”no x-outs”. Går man ännu längre och har stora paneler med riktigt små, och avancerade kort kan man råka ut för att tillverkaren kraftigt vill höja priset. Eller rent av inte törs tillverka det alls. Detta för att risken är så stor att det blir minst en x-out på panelen.

Miljövänligare
Mönsterkortsfabriken gör alltid en s.k. överproduktion av antalet beställda kort. Detta föratt täcka oförutsedda bortfall under produktionen. Det mycket sällan denna överproduktion kommer till användning och slängs oftast. Om x-outs inte är tillåtet, måste tillverkaren ta höjd för detta och ha en högre överproduktion som sen går till spillo.
Eller ännu värre:
Vi tänker oss en order på 500st. kort och ”x-outs” inte är tillåtet, och det finns 50st. kort per panel.När fabriken sedan är klar med tillverkningen, visar det sig att det finns ett felaktigt kort på varje panel. Då tvingas de kassera alla 500 kort. Varav 10st. felaktiga och resterande 490st. fullt funktionella.
Konsensus: Tillverkaren tvingas inte kassera fullt funktionella mönsterkort om x-outs är tillåtet.

Undvika risk för ”transplanterade” kort
En liten men inte helt obetydlig risk finns om man inte tillåter x-outs, är att mankan erhålla s.k. transplanterade kort på en panel. Det går ut på att tillverkaren knäcker ut ett felaktigt kort och ersätter med ett godkänt från en annan panel. Ofta är detta ganska taffligt gjort och innebär att kortet limmas fast vid brytpunkterna och precisionen på placeringen blir lidande. I dag finns dock avancerade verktyg och maskiner, där man på maskinell väg byter ut felaktiga kort i panelen med hög precision. Multi-Tekniks generella regler godkänner dock inte transplanterade kort i någon form.

Den mänskliga faktorn
Vi är många som sysslar med processindustri, och vet hur svårt det ibland kan vara att tolka krav och regelverk. Speciellt när det kommer till felaktigheter som inte har en bestämd form, utseende eller att det inte finns en tydlig gräns mellan ”godkänt eller underkänt”.Om det då hänger på om ett enda kort är ”bra eller dåligt”, och tillverkaren skall fatta beslut om att skrota batchen och start om från början, vill vi påstå att den psykologiska benägenheten att ”fria” ökar. Inte för att man medvetet bryter mot regler, utan för att människor oftast fungerar så.


SLUTSATS

Hur skall man då resonera? En bra idé är att först se till sin egen förmåga att hantera x-outs. Har du maskiner och programvaror som hanterar x-outs? Har du rutiner för sortering och hantering av x-outs? Det kanske finns utrymme för förbättringar här? En kompromiss kan vara att man aktivt väljer för vilka kort man kräver ”no x-outs”.  Små komplicerade kort kan bli väldigt dyra på en stor panel, medan andra inte ökar kostnaden alls om man inte tillåter x-outs. Utöver detta kan man också fundera på hur många procent x-outs i en batch man rimligen kan hantera. 

Vi på Multi-Teknik levererar givetvis korten efter de krav du ställer. Om du beställer  utan x-outs, så levererar vi utan x-outs. Våra interna och generella krav för mönsterkort där kunden inte anger krav på x-outs, är max 25% x-outs per panel och max 3% av panelerna. Samt separat förpackade. Utöver detta, tillåter vi inte fel som kan härstamma från någon generell process (tex. en kemisk) ,då det kan finnas en teoretisk risk att andra kort på panelen kan vara påverkade.

Hur man än vänder och vrider på detta, har vi ju ändå en skyldighet mot vår miljö och vårnbransch som helhet, att det kan vara bra att med se över hur vi arbetar med detta.  Är det rimligt att man slänger tonvis med fullt godkända mönsterkort? Även om det  oftast sker i andra delar av världen.